Terms of Use

Voorwaarden van de overeenkomst gebruik

LEES DEZE WEBSITE NODIG VOOR ONDERZOEK EN ALS VOORWAARDE VOOR waarmee u ACCESS.

Gelezen en geaccepteerd Gebruikersovereenkomst en ook lezen en accepteren van de bepalingen van het Privacybeleid van deze website zijn VEREIST OVERWEGINGEN VOOR DE WEBSITE TOEKENNING U HET RECHT TE BEZOEKEN, LEES, verkoop opnieuw, TRANSACT, verwerken van betalingen naar of communiceren met IT OP EEN ANDERE MANIER . Door deze website kunt u erkennen dat ALLE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN aan u. ALLE overeenkomsten, verklaringen, beloften, garanties, acties, of verklaringen DOOR BEZOEKER die verschillen in enigerlei wijze voortvloeit uit deze overeenkomst worden GEGEVEN niet rechtsgeldig.

ALLE PERSONEN geen toegang tot OF HET GEBRUIK VAN DEZE SITE TENZIJ ZIJ Lees en accepteer de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

Bij het bekijken van, het bezoeken, gebruiken, het afhandelen van betalingen ten behoeve of interactie met DEZE WEBSITE als reseller, tussenpersoon, FILIAAL, klant, MERCHANT DIENSTVERLENER, uitgever, ADVERTEERDER OF ENIGE WISSELWERKING DAN OOK JE AKKOORD MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN VAN GEBRUIK BELEID EN het privacybeleid van deze website. INCLUSIEF ENIGE WIJZIGINGEN IN DEZE OVEREENKOMST OF aanvullende verzekeringen bij referentie opgenomen welke website IN eigen goeddunken in de toekomst.

ALLE PERSONEN ONDER DE 18 jaar hebben geen toegang tot deze website. Ben je jonger dan 18 jaar, het onwettig is om te bezoeken, te lezen of een wisselwerking MET DEZE WEBSITE OF DE INHOUD OP EEN ANDERE MANIER. DEZE WEBSITE ONTKENT SPECIFIEK TOEGANG TOT INDIVIDUELE DIE ONDER HET KIND ONLINE PRIVACY ACT (COPA) 1998.

DEZE WEBSITE behoudt het recht om toegang weigeren aan een persoon of KIJKER om welke reden. ONDER DE VOORWAARDEN VAN DE PRIVACY BELEID, DIE JE ACCEPTEERT als voorwaarde voor BEKIJKEN, is de website TOEGESTAAN EN opslaan van gegevens en informatie worden verzameld VOOR HET DOEL VAN uitsluiting en voor veel andere toepassingen.

DE ALGEMENE VOORWAARDEN OVEREENKOMST kunnen van tijd tot tijd. Bezoekers hebben BEVESTIGEND PLICHT ALS ONDERDEEL VAN DE VERGOEDING VOOR TOESTEMMING zijn om deze website, houden zich van wijzigingen.

PARTIJEN BIJ DE ALGEMENE VOORWAARDEN OVEREENKOMST

Bezoekers, kijkers, gebruikers, abonnees, leden, partners, resellers en klanten, gezamenlijk aangeduid als ‘bezoekers’, zijn partij bij deze overeenkomst. De website en zijn voorganger websites eigenaren en / of exploitanten zijn partij bij deze overeenkomst, hierin aangeduid als “Website.” Bezoekers begrijpt en erkent dat deze overeenkomst over-regels en supersecedes enige en alle bezoekers overeenkomsten met de website, inclusief maar niet beperkt tot, bezoekers eigen elektronische website gebruiksvoorwaarden, privacybeleid of andere voorgestelde wettelijk bindende afspraken op bezoekers website.

Website hierbij verwerpt alle bezoekers website electonic overeenkomsten met inbegrip van maar niet beperkt tot Bezoekers Voorwaarden. Deze overeenkomst wordt van toepassing op alle partijen. In het geval van een geschil met Bezoeker is de Website worden beheerst door deze overeenkomst en met het geldende standaard regels en wetten die in bindende arbitrage of een rechtbank in het Websites keuze in het rechtsgebied van de Websites keuze moet worden afgewikkeld. Alle overeenkomsten, verklaringen, beloften, garanties, acties of verklaringen van bezoekers website of andere voorgestelde overeenkomst die verschillen in een of andere manier uit de voorwaarden van deze overeenkomst zal worden gegeven geen kracht of effect. Alle bezoekers waaronder resellers, intermediarys, filialen, joint venture partners, uitgevers, adverteerders, online marketeers, en alle gebruikers die bezoeken of toegang tot deze website op enigerlei wijze worden onderworpen aan wederzijdse vrijlating en eventuele contracten of overeenkomsten zijn niet toegestaan te zijn beëindigd, om welke oorzaak of reden zonder schriftelijke overeenkomst en instemming van de website.

Gebruik van informatie uit DEZE WEBSITE

Tenzij je in een schriftelijke overeenkomst met deze website van het tegendeel hebt ingevoerd, bezoekers, kijkers, abonnees, leden, partners of klanten hebben geen recht om deze informatie in een commerciële of openbare instelling te gebruiken; ze hebben niet het recht om het te zenden, kopiëren, opslaan, afdrukken, verkopen, of delen van de inhoud van deze website te publiceren. Bij het bekijken van de inhoud van deze website gaat u akkoord deze toestand van het bekijken en u erkent dat ongeoorloofd gebruik onwettig is en kan u onderwerpen aan civiele of strafrechtelijke sancties. Nogmaals, de bezoeker heeft geen enkel recht op de inhoud van het gebruik, of gedeelten daarvan, met inbegrip van haar databases, onzichtbare pagina’s, de pagina’s waarheen, onderliggende code, of andere intellectuele eigendomsrechten van de site kunnen bevatten, om welke reden dan voor welk gebruik dan ook. Niks. Bezoeker stemt ermee in om een schadevergoeding in het bedrag van US $ 100.000 in aanvulling op de kosten en de werkelijke schade door schending van deze bepaling. Bezoeker garandeert dat hij of zij begrijpt dat het accepteren van deze bepaling is een voorwaarde voor het bekijken en dat het bekijken accepteer.

EIGENDOM VAN WEBSITE OF recht van gebruik van verkopen, publiceren inhoud van deze website

De website en de inhoud ervan zijn eigendom van of in licentie gegeven door de website. Materiaal op de website moet worden verondersteld eigendom en auteursrechtelijk beschermd te zijn. Bezoekers hebben geen enkel recht op de inhoud van de site. Gebruik van de inhoud van een website, om welke reden onwettig is, tenzij het wordt gedaan met de uitdrukkelijke opdracht of toestemming van de website.

Hyperlinks naar de site, co-branding, “framing”, referencing SITE VERBODEN

Tenzij door de website uitdrukkelijk toestemming kan niemand deze site hyperlink, of delen daarvan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, logo’s, merken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal) aan hen om welke reden. Verder is het niet toegestaan om de url (website-adres) van deze website te verwijzen in een commerciële of niet-commerciële media zonder uitdrukkelijke toestemming, noch is het toegestaan om ‘omlijsting’ van de site. U stemt ermee in om samen te werken met de website te verwijderen of te deactiveren dergelijke activiteiten en aansprakelijk voor alle schade. Hierbij gaat u akkoord met een schadevergoeding van US $ 100.000,00 plus kosten en de werkelijke schade voor het overtreden van deze bepaling.

DISCLAIMER VOOR DE INHOUD VAN DE SITE

De website wijst elke verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inhoud van deze website. Bezoekers aannemen dat de alle risico’s van het bekijken, lezen, met behulp van of vertrouwen op deze informatie. Tenzij u anders een uitdrukkelijke opdracht van het tegendeel met de website hebben gevormd, je hebt geen recht om te vertrouwen op de informatie hierin zo accuraat. De website maakt geen dergelijke garantie.

Alle inspanningen werden geleverd om dit product en de mogelijke nauwkeurig weer te geven. Ook al is deze industrie is een van de weinige waar men hun eigen check-in termen van winst kan schrijven, is er geen garantie dat u geen geld met behulp van de technieken en ideeën in deze materialen zullen verdienen. Voorbeelden en getuigenissen in deze materialen mogen niet worden geïnterpreteerd als een belofte of garantie van de winst. Winstpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon met behulp van ons product, hun ideeën en technieken. Dit product is niet een zakelijke kans en alleen voorziet in advies en opleiding over internet en zoekmachine optimalisatie. Dit is een nieuw product en het systeem en als zodanig is er geen geschiedenis van de inkomsten uit het gebruik ervan. WE NIET TRACK werkelijke inkomsten van de gebruikers van onze product als het Hetzelfde zou in strijd met de GEBRUIKERS handelsgeheimen en vertrouwelijke of geheime informatie. DE INFORMATIE OP DEZE SITE IS ONZE ervaring met het product. ALS JE WILT deel uw ervaring laten weten.

DISCLAIMER voor de schade toegebracht aan uw computer of software te communiceren met deze website of de inhoud ervan. BEZOEKER NEEMT ALLE RISICO virussen, wormen, OF ANDERE CORRUPTE factoren.

De website is niet verantwoordelijk voor schade aan computers of software van de bezoeker of een persoon de bezoeker vervolgens met communiceert van corrupte codes of gegevens die per ongeluk wordt doorgegeven aan de computer van de bezoeker. Nogmaals, uitzicht bezoeker en de wisselwerking met deze site, of banners of pop-ups of reclame getoond daarop, op eigen risico.

DISCLAIMER schade als gevolg van DOWNLOADS

Bezoeker downloadt informatie van deze site op dit eigen risico. Website geeft geen garantie dat alle downloads op corrumperende computer codes, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Bij het bekijken, gebruiken of interactie op een manier met deze site, waaronder banners, advertenties of pop-ups, downloads en als voorwaarde voor de website dat hij de rechtmatige weergave mogelijk te maken, de bezoeker doet afstand altijd goed om claims van schade, van welke en elke beschrijving op basis van een oorzakelijke factor waardoor eventuele schade, ongeacht hoe gruwelijk of uitgebreid, fysiek of emotioneel, voorzienbare of onvoorzienbare, of persoonlijke of zakelijke aard.

VRIJWARING

Bezoeker stemt ermee in dat hij in het geval schade veroorzaakt, dat de website is verplicht om te betalen voor de bezoeker, als voorwaarde voor het bekijken, belooft de website vergoeden voor iedereen.

MIDDELEN

Bezoeker gaat akkoord als voorwaarde voor het bekijken, dat alle communicatie tussen de bezoeker en de website een inzending wordt geacht. Alle opmerkingen, met inbegrip gedeelten daarvan, afbeeldingen daarop opgenomen, of een van de inhoud van de indiening, zal het exclusieve eigendom van de website te worden en kan worden gebruikt, zonder verdere toestemming voor commerciële doeleinden zonder bijkomende vergoeding van welke aard ook. Bezoeker stemt ermee in om alleen mededeling van deze gegevens aan de website, die zij wil voor altijd, zodat de website te gebruiken op een manier zoals het goeddunkt. “Inzending” is ook een bepaling van de Privacy Policy.

LET OP

Geen extra kennis van welke aard dan ook, om welke reden is te wijten Bezoeker en Bezoeker garandeert uitdrukkelijk een begrip dat het recht om op te merken is afgezien als voorwaarde voor toestemming om te bekijken of interactie met de website.

GESCHILLEN

Als onderdeel van de overweging dat de website vereist voor het bekijken, gebruiken of interactie met deze website, de bezoeker stemt ermee in om bindende arbitrage te gebruiken voor elke vordering, geschil of controverse ( “Claim”), van welke aard dan ook (hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins) die voortkomen uit of in verband met deze aankoop, dit product, met inbegrip van werving kwesties, privacy issues, en de gebruiksvoorwaarden van problemen. In het geval dat de bezoeker is de heersende partij, wordt de bezoeker de kosten van haar eigen advocaatkosten ontbloten. Website behoudt zich het recht voor om Vistor procederen in een rechtbank in het rechtsgebied van de website van keuze.

In geen geval mag de kijker, bezoeker, lid, abonnee of de klant heeft het recht om naar de rechter of een jury trial. Viewer, bezoeker, lid, abonnee of de klant het recht om deel te nemen in de pre-trial discovery behalve zoals bepaald in de regels niet hebben; u zult het recht om deel te nemen als vertegenwoordiger of lid van een klasse van eisers met betrekking tot een claim onder de arbitrage niet hebben; beslissing van de arbiter is definitief en bindend met beperkte rechten van beroep.

De winnende partij worden vergoed door de wederpartij voor alle kosten in verband met het geschil arbitrage, met inbegrip van advocaatkosten, incassokosten, onderzoek honoraria, reiskosten.

Jurisdictie en locatie

Als een probleem met betrekking tot deze aankoop voor een rechtbank, pre- of post-arbitrage, Viewer, bezoeker, lid, abonnee of de klant akkoord gaat met dat de enige en juiste bevoegd is om de staat en de stad worden gebracht verklaard in de contactinformatie van het web eigenaar, tenzij anders hier opgegeven. In het geval dat geschil in een federale rechtbank, moet de juiste rechtbank de federale rechtbank van de websites keuze.

Billing model en annulering / restitutie beleid

Terugbetalingen kunnen contact opnemen met de klantenservice door te klikken op de link in de voettekst van de website, tenzij anders vermeld in de offerte worden aangevraagd.

TOEPASSELIJK RECHT

Viewer, bezoeker, lid, abonnee of de klant ermee akkoord dat het toepasselijke recht toe te passen, in alle gevallen, die van de toestand van de website notering in onze contactinformatie.

CONTACTGEGEVENS

De beheerder van deze website is te bereiken op admin@burgwalhaarlem.nl